مطالعات ادیان

کل اخبار:2

 • فلسفه دین ۱۳۹۷-۱۲-۱۹ ۱۰:۲۳

  سیری در تاریخ فلسفه دین/ گزارشی از سخنرانی امیر اکرمی استاد مطالعات تطبیقی و اسلام‌شناسی دانشگاه ییل

  عقل و اعتقاد دینی

  ۳ رویکرد عمده فلسفی یعنی فلسفه متافیزیک، فلسفه معرفت‌شناختی و فلسفه زبان‌شناختی در فلسفه دین نیز بازتاب می‌یابند. یعنی می‌توان نوع نگاه یک فیلسوف به دین را متاثر از نوع نگاه عمده فلسفی در هر یک از این ۳ رویکرد خواند و رنگ غالب فلسفه دین او را تشخیص داد.

 • ۱۳۹۶-۰۶-۰۴ ۱۰:۰۰

  پروژه امیرمعزی، نوعی بازگشت به تفکر غالیان شیعه است

  محمد سوری با بیان اینکه محمدعلی امیرمعزی با روش پدیدارشناسانه خود مدافع تشیع غالیانه است، گفت: پروژه امیرمعزی، نوعی بازگشت به تفکر غالیان شیعه و احیا و بازسازی آن تفکر است.