مقدمه کمبریج

کل اخبار:1

  • مقدمه کمبریج ۱۳۹۸-۰۷-۰۳ ۱۴:۵۰

    مجموعه مقدمه کیمبریج

    یکی از پروژه‌های اصلی یا استراتژی‌های انتشارات علمی و فرهنگی ترجمه مجموعه‌هایی است که ناشران بزرگ دنیا منتشرشان کرده‌اند. از جمله مجموعه‌هایی که در دست انتشار است و تا کنون چهار جلد آن منتشر شده است مجموعه‌های مقدمه کمبریج بر نام‌آوران ادبیات و اندیشه است.