نام های کهن

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۹ ۱۰:۳۰

    آیا تهران تنها ۱۳۰۰ نام کهن و باستانی داشته است؟

    کتاب «فرهنگ نام‌های کهن و باستانی استان تهران» نوشته مصطفی پاشنگ از سوی نشر آرون منتشر شد. در این کتاب، نزدیک به ۱۳۰۰ نام باستانی مربوط به استان تهران که هنر خردورزی نیاکان مردم امروز این سرزمین است، شناسایی و ریشه‌یابی شده است.