نظام ارزشیابی

کل اخبار:1

  • نعمت فاضلی ۱۳۹۳-۰۲-۰۱ ۰۸:۴۷

    گفتاری از نعمت‎اله فاضلی؛

    تکثیر مکانیکی دانش در عصر تکنولوژی

    یکی از ساختارهای مهمی که در دانشگاه‌های ما شکل گرفته و مانع خودشکوفایی و مشارکت عاملین در فرایندهای یادگیری و یاددهی می‌شود نظام ارزشیابی دانشگاه است؛ نظام کمیت‌گرایی که بر اساس اندازه‌گیری‌های کمی استاندارد شده، توانایی‌ها و استعدادهای کیفی دانشجویان را می‌سنجد.