نقد جامعه‌شناختی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۹-۰۱-۳۰ ۱۲:۳۰

  کرونا و تکثرگرایی معرفتی

  مسئله تکثرگرایی معرفتی، دارای یک وجه جامعه شناختی است که ناظر به مبحث «تساهل و مدارای اجتماعی» است.

 • ۱۳۹۸-۱۲-۱۷ ۱۶:۰۰

  تاملی جامعه‌شناختی بر کارکرد سه نهاد دولت، خانواده و دین در پدیده کرونا

  سه نهاد اصلی دولت، خانواده و دین در پدیده کرونا با کمک یکدیگر باعث برپا ماندن جامعه و خانواده ایرانی شدند. همکاری این سه نهاد منجر به مؤثر واقع شدن نهادهای دیگر از جمله سازمان نظام پزشکی و نهاد آموزش و پرورش است.

 • زیگفرید کراکاوئر ۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۹:۲۵

  زیگفرید کراکوئر؛

  درباره‌ی رسالت نقد فیلم

  منتقد فیلم ممتاز تنها به‌عنوان منتقد اجتماعی قابل تصور است، مأموریتش افشا کردن تصورات و ایدئولوژی‌های پنهان درون فیلم‌های متوسط و رایج است تا از طریق این افشاگری تأثیر خود این فیلم‌ها را هر جا که ضروری باشد، ویران کند.