هدایت الله وزیر دفتر

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۸-۰۵-۰۷ ۱۶:۳۰

    داریوش رحمانیان کتابی درباره پدر مصدق می نویسد

    داریوش رحمانیان کتابی درباره آثار میرزا هدایت‌الله وزیردفتر از رجال دوره ناصری نوشته است. پدر مصدق جزو دیوانیان و رجال برجسته دوره ناصرالدین‌شاه بوده که آثار ارزشمندی از وی باقی مانده است.