هرزه گویان

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۴-۰۳-۱۸ ۱۷:۰۰

    هرزه گویان و نژادپرستان

    امروز صفحات فیس بوک، شبکه های اجتماعی، و حتی صفحات موسوم به «کامنت» در زیر خبرها و مقالاتی گاه بسیار جدی، مرکز و معرض تاخت و تاز گروه هایی هر چه بزرگتر از «اراذل و اوباش ناشناس اینترنتی» شده است. آنها که نفرت خود را از این و آن فرهنگ، از این و آن شخصیت، از این و آن اندیشه و فکر با زشت ترین و ناشایست ترین کلمات به بیان در می آورند. و از هیچ چیز نمی هراسند. این نفرت ها که رفته رفته خود را به کوچه و خیابان های ما ، ورزشگاه ها و سایر عرصه های عمومی ما کشانده اند،...

  • ۱۳۹۴-۰۱-۳۰ ۱۰:۳۰

    هرزه‌گویان و نژادپرستان / ناصر فکوهی

    دامن‌زدن به آتش نژادپرستی می‌تواند در نهایت شعله نفرت را به خودمان برگرداند. به‌کارگیری این واژه‌ها، بیش از آنکه به جنایت‌کاران ضربه زند، کسانی را که به زبان می‌آورندشان به سقوط می‌کشاند. تجربه قرن بیستم نشان داده که واژه‌های نژادپرستانه سرانجام به جنگ‌هایی کشیده شده‌اند که میلیون‌ها قربانی برجای گذاشته‌اند.