وضعیت استثنایی

کل اخبار:6

 • ۱۳۹۹-۰۵-۰۷ ۱۰:۳۰

  «هوموساکر» و پارادایم آگامبن برای تفسیر کنش‌های سیاسی حکومت‌ها

  «وضعیت استثنایی»با ترجمه پویا ایمانی به چاپ چهارم رسید. مفهوم هوموساکر را نخستین بار کارل اشمیت مطرح کرد، اما این مفهوم در اندیشه آگامبن بدل به پاردایمی برای تفسیر کنش‌های سیاسی حکومت‌ها شد.

 • ۱۳۹۹-۰۱-۰۵ ۱۱:۰۹

  یادداشت سوم رضا داوری اردکانی در مورد کرونا؛

  کرونا آزمونی برای ما و جهان

  از آگامبن فیلسوف ایتالیایی نقل کرده اند که شیوع ویروس کرونا یک وضع استثنایی برای حکومت‌ها به وجود آورده است، اما این وضع به سیاستمداران نه فقط مجال و فرصت اعمال قدرت نمی‌دهد بلکه شاید بتواند سیاست را از میدان بیرون کند. در فضایی که ویروس کرونا پدید آورده است، سیاست و ایدئولوژی خاموشی اختیار کرده اند.

 • ۱۳۹۷-۱۱-۰۳ ۱۵:۰۰

  زندگی برهنه هوموساکرها در «وضعیت استثنایی»

  «وضعیت استثنایی» آگامبن با ترجمه پویا ایمانی به چاپ سوم رسید.این کتاب دومین مجلد از مجموعه «هوموساکر» آگامبن است. هوموساکر کسی است که اصول جامعه را زیرپا گذاشته بنابراین ریختن خونش مباح است.

 • ۱۳۹۵-۰۹-۰۷ ۱۶:۲۰

  وضعیت‌های استثنایی قانون را می‌سازند

  مفهوم «وضعیت استثنایی» برگرفته از نظریه قانون کارل اشمیت در رساله الاهیات سیاسی (١٩٢٢) است. او برای نخستین‌بار «نزدیکی ماهوی وضعیت استثنایی و حاکمیت را برقرار کرد». (ص١٩) طبق نظریه حاضر، حاکم در وضعیت استثنایی به‌نام منافع همگانی پا را فراتر از قانون می‌گذارد و «درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد» (

 • ۱۳۹۵-۰۲-۲۸ ۱۸:۲۰

  زیست‌سیاست یا مرگ‌سیاست

  «وضعیت استثنایی» نوشته جورجو آگامبن، فیلسوف ایتالیایی، با ترجمه پویا ایمانی به‌تازگی در نشر نی به چاپ رسیده است. به همین مناسبت کتاب‌فروشی اکتبر (واقع در مهرشهر کرج) در دوم اردیبهشت امسال جلسه رونمایی و نقد و بررسی کتاب را با حضور پویا ایمانی (از طریق اسکایپ)، افشین جهاندیده (ویراستار کتاب) و نیکو سرخوش برگزار کرد. در اینجا خلاصه‌ای از صحبت‌های سه سخنران جلسه را می‌خوانید.

 • آگامبن ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

  گفتگو با جورجیو آگامبن درباره کتاب «وضعیت استثنایی»؛

  من مورخ نیستم

  وضعیت استثنایی به مجموعه ای از مقالات و جستارهای تبارشناختی تعلق دارد که پس از هوموساکر نوشته شدند و مجموعه ای چهارگانه را شکل می دهد. کتاب با دو موضوع سروکار دارد. موضوع نخست، مسئله ای تاریخی است: وضعیت استثنایی یا وضعیت اضطراری تبدیل به پارادایم حکومت امروزی شده است. موضوع دوم درباره سرشتی فلسفی است که با رابطه عجیب قانون و بی قانونی، قانون و بی هنجاری سروکار دارد. وضعیت استثنایی رابطه ای پنهان اما بنیادی را میان قانون و غیاب قانون برقرار می کند.