ویچسلاف ایوانوف

کل اخبار:1

  • داستایفسکی ۱۳۹۶-۰۹-۱۲ ۰۹:۱۸

    روایت ویچسلاف ایوانوف از داستایوفسکی؛

    جهان پیچ‌درپیچ داستایوفسکی

     از دید داستایوفسکی گناه نابخشودنی جهان، گناه در حق کودکان است. گریۀ کودک خارج از توان و تاب تحمل است. کودک استعاره‌ای است از معصومیت و بی‌غل‌وغشی. کاش جهان نیز کودک باقی می‌ماند. زمین بهشت است، اما انسان‌ها با گنهکاری‌شان آن را آلوده می‌کنند و به قول داستایوفسکی: «انسان‌ها جوانه‌هایی را که از بذر بهشتی می‌رویند به شوکران تلخ تبدیل می‌کنند».