پوچ گرایی

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۴-۰۶-۱۰ ۱۲:۲۰

  دوران پوچ‌گرایی فرا رسیده است؛ غرب به انتهای مسیرش رسیده

  حرف‌های علیرضا رئیسیان درباره «دوران عاشقی» به گفتگوی جالبی در مورد وضعیت امروز دنیا رسید. رئیسیان معتقد است:آن خودبیگانگی که در اوایل قرن بیستم صحبتش بود، حالا به عینیت رسیده است.

 • کامو ۱۳۹۳-۰۸-۱۷ ۰۰:۱۰

  نگاهی به زیبایی­‌شناسی نیچه و کامو؛

  امر وجودی در برابر امر پوچ

  کامو چنین کارکردی را برای هنر نمی‌­پذیرد. هنر چیزی را نمی‌­پوشاند؛ بدین معنا جهان کامو طاقت‌­فرساتر از جهان نیچه است، جهان نیچه در میان مرزهایش توسط تسکینی محصور شده است که به طور آنی به انسان در موقعیت وجودی‌­اش آرامش می‌­بخشد؛ هنر. چنین عامل تسلی‌بخشی در جهان کامو وجود ندارد.