پیام ناصر

کل اخبار:1

  • قوها ۱۳۹۸-۰۲-۳۱ ۱۳:۱۲

    قوها انعکاس فیل‌ها

    پیام ناصر

    تعادل، خیال و سقوط سه فصلی است که پیام ناصر در آن داستان خود را بازگو می‌کند. نام داستان برگرفته از تابلو قوها منعکس کننده فیل‌ها اثر سالوادور دالی است.