چیستی

کل اخبار:7

 • ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۱۴:۳۰

  «فلسفه برای همه» چاپ شد/نوشته‌هایی برای تبیین چیستی و چرایی فلسفه

  کتاب «فلسفه برای همه» با ترجمه مریم تقدیسی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

 • ۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۲:۴۰

  از فلسفه چرائی و چیستی تا فلسفه چگونگی

  فلسفه شدن اسلامی فلسفه ای در ساحت روش سازی است که مبتنی بر آن می توان به تبیین سه حوزه روشی «روش استنباط نظامات دینی، روش مدل سازی، روش ارائه معادله تغییر» پرداخت.

 • هنر ۱۳۹۵-۰۳-۱۷ ۱۰:۰۹

  تاملی بر پدیدارشناسی هنر - نقاشی (۱)؛

  مقدمات بحث؛ پرسش از چیستی هنر

  تحول هنر در طول‌ تاریخ‌ نشان می‌دهد که که اثر هنری لزوماً نباید زیبا باشد؛ اما در عصر‌ کلاسیک‌ اثر هنری و زیبایی معادل هم بودند و نشانه‌ی این‌ برابری را در تعبیر هنرهای ‌زیبا باز‌می‌یابیم، در‌ این عصر، زیبا صرفاً یکی از‌ معیارهای‌ اثر هنری‌ نبود‌ بلکه‌ همچون‌ هنجار و آرمان، هنرمندان را در مسیر‌ درست‌ هدایت می‌کرد. پس از پایان یافتن‌ کار هنرمند، فقط به‌واسطه‌ی تجلی امر زیبا بود‌ که‌ می‌شد آفریده‌ی هنرمند را اثر نامید. اما زیبایی‌ آرام‌آرام جای‌ خود را به معیارهای‌ دیگری‌ مثل نومایگی و بهت‌آوری بخشید.

 • ۱۳۹۵-۰۲-۲۰ ۱۴:۵۲

  «چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی»

  «چیستی فلسفه سیاسی درحوزه تمدن اسلامی» مخاطبان را از طریق تعریف و بیان سرشت فلسفه سیاسی و جایگاه آن در میان دانشهای هم مرز تعیین موضوع و نوع گزاره های آن با فلسفه كلاسیك اسلامی آشنا می سازد.

 • ۱۳۹۴-۰۴-۱۴ ۱۲:۵۰

  کتاب «چیستی انسان در اسلام» اثری ازمحمد تقی سهرابی فر

  کتاب«چیستی انسان دراسلام» نوشته محمد تقی سهرابی فر توسط انتشارت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی راهی بازار نشر شد.

 • ۱۳۹۴-۰۳-۰۴ ۱۶:۵۰

  سخنی نو در چیستی فلسفه/کاربردهای فلسفه

  فلسفه کاربردهای گوناگونی دارد که سه کاربرد آن رایج تر است: فلسفه به معنای همۀ علوم حقیقی است. کاربرد دوم فلسفه اولی است. فلسفه تفکر عقلی روش مند دربارۀ مسائل بنیادین در هر موضوعی است.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۰۱ ۱۷:۴۰

  چیستی ذهن در فلسفه ذهن

  چیستی ذهن یکی از موضوعات اساسی فلسفه ذهن است. ذهن در معنای عام آن، که در مقابل بدن به کار می رود شامل همه قوای معرفتی، روانی ، ارادی و روحی انسان می شود.