ژاک لاکان

کل اخبار:8

 • ۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۶:۳۰

  توسط نشر نی؛ ترجمه «چگونه لاکان بخوانیم» اثر ژیژک به زودی منتشر می‌شود

  «چگونه لاکان بخوانیم» تألیف اسلاوی ژیژک با ترجمه‌ علی بهروزی به همت نشر نی به زودی منتشر می شود.

 • ۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ۱۳:۰۰

  سوژه لاکانی؛ کاوش در معنای سوژه بودن

  لاکانِ روانکاو، برخلاف بیشتر پساساختارگرایانی که به دنبال واسازی و حذف مفهوم سوژه انسانی‌اند، مفهوم سوبژکتیویته را بسیار مهم می‌داند.

 • مرگ ۱۳۹۷-۰۵-۲۴ ۱۱:۰۵

  روانکاوی مفهوم مرگ؛

  پدر و مرگ: آفرینندگان هستی آدمی

  ادبیات عرفانی ما و سایر ملل پر است از توصیه های ترک دنیا و سخت گیری به خود برای بهره مندی از زندگی جاویدان در آخرت. و این همان همانند سازی با مرگ است و یا به عبارت قرآن: خوردن مرگ! و چه زیباست که این خوردن مرگ و خوردن پدر با هم تداعی می‌شوند. فروید در توتم و تابو به زیبایی هر چه تمام تر خوردن پدر را توسط پسران قبیله اولیه به عنوان راهی آدم خوارانه برای درونی سازی پدر توصیف نموده است.

 • ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ ۱۱:۰۸

  حسن‌زاده دو کتاب از ژیژک و فینک ترجمه کرد

  علی حسن‌زاده دو کتاب «سوژه لاکانی: میانِ زبان و ژوئیسانس» و «درنگیدن با امر منفی: کانت، هگل، و نقدِ ایدئولوژی» را ترجمه می‌کند.

 • ژیژک ۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۴:۱۴

  کژنگریستن

  اسلاوی ژیژک

  کتاب حاضر را می‌توان این‌گونه توصیف کرد: قرائت والاترین بن‌مایه‌های نظری ژاک لاکان در کنار و از طریق موارد و مصادیق نمونه‌نمای فرهنگ توده‌ای معاصر

 • ۱۳۹۴-۱۰-۲۱ ۱۶:۰۰

  نشست«چرا و چگونه روانکاو می شویم؟» با سخنرانی دکتر ژان فورتون برگزار می شود

  نشست" چرا و چگونه روانکاو می شویم؟» "Pourquoi et comment on devient psychanalyste" با سخنرانی دکتر ژان فورتون نویسنده، هنرمند و روان کاو، شاگرد رولان بارت و ژاک لاکان كه توسط خود لاکان نیز روان کاوی شده است برگزار می شود.

 • ژیژک لاکان ۱۳۹۴-۰۲-۲۹ ۱۰:۲۹

  اسلاوی ژیژک؛

  لاکان در چه نقطه‌ای هگلی است؟

  امروز، اوضاع به نظر روشن می‌رسد: اگر چه هیچ کس انکار نمی‌کند که لاکان دِینی مسلم به هگل دارد، مشاجره بر سر این است که تمام ارجاع‌های هگلی به وام‌گیری‌های تئوریک خاص محدود می‌شوند، و منحصر به دوره‌ای مشخص از کار لاکان هستند. ... آیا آدمی می‌تواند تقابلی متضادتر از تقابل میان معرفت مطلق هگلی ــ «چرخه چرخه‌های» فروبسته ــ و دیگری خط خورده لاکانی ــ معرفت مطلقا تهی ــ تصور کند؟ آیا لاکان یک ضد هگلی تمام عیار نیست؟

 • لاکان ۱۳۹۳-۰۶-۰۴ ۱۱:۵۴

  نسبتِ میان گفتار دانشگاه با گفتار ارباب؛

  لاکان،‌ دانشگاه و بازتولید گفتار ارباب

  لاکان باور دارد مطلق‌ترین شکل گفتار دانشگاه در دوره‌ی رژیم استالینیستی تجربه شده است، جایی که سلطه‌ی این رژیم توسط دانش کارشناسان در گفتارهای عمومی رسمی تجسد می‌یابد،‌ سوژه‌ها را در مقام ابژه‌های انقلابی اصیل و تمامیت‌یافته خطاب قرار می‌دهد، آن هم در همان حال که سوژه‌های وحشت‌زده‌ای به‌عنوان محصول فرعی خود تولید می‌کند.