ژاک لوگوف

کل اخبار:1

  • انال ۱۴۰۰-۰۳-۲۵ ۱۲:۵۵

    تاریخ جدید؛ جستارهایی در شناخت مکتب آنال

    ژاک لوگوف

    درباره کتاب تاریخ جدید می‌توان گفت که این کتاب دریچه‌ای به روی قرائتی متفاوت از تاریخ گشوده است؛ قرائتی که با خوانش رایج در باب تاریخ‌نگاری غرب متفاوت است.