کالیبان و ساحره

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۸-۰۴-۲۹ ۱۷:۰۴

    نگاهی به کتاب «کالیبان و ساحره»/ نگاه فدریچی به مساله­ زنان دقیق و تاریخی است

    نگاه فدریچی به مساله­ زنان دقیق و تاریخی است. او در کتاب «کالیبان و ساحره» به شرح روندهایی می‌­پردازد که حاشیه­‌نشینان و فقرا را بیش از پیش تضعیف می‌­کند و به نوعی ناپاک جلوه می‌دهد.

  • ۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۲:۲۰

    وقتی تمام اسب های همسایه با افسون زنان می میرند/ نگاهی به کتاب کالیبان و ساحره

    درس سیاسی که می توان از کالیبان و ساحره آوموخت این است که سرمایه داری به عنوان نظامی اجتماعی – اقتصادی ضرورتا دست اندرکار نژادپرستی و جنسیت نگری است. چراکه سرمایه داری به ناچار تضادهایی را که در دل مناسبات اجتماعی ایجاد کرده – وعده آزادی در مقابل واقعیت اجبار و تحمیل گسترده و وعده رونق در برابر تنگ دستی وسیع – با تحقیر ماهیت افرادی که استثمار کرده یعنی زنان سوژه های استعماری نوادگان برده های افریقایی و مهاجران آواره شده بر اثر جهانی سازی توجیه و نیز رازآلود می کند.