کپرنیک

کل اخبار:1

  • گالیله ۱۳۹۳-۱۱-۱۸ ۱۰:۴۵

    بازخوانی انتقادی جنجالی‎ترین ماجرای تقابل علم و دین؛

    کلیسا، مظلوم در مقابل گالیله!

    گرچه برخوردهای پلیسی و خشن دادگاه‌های تفتیش عقاید در آن سال‎ها بر کسی پوشیده نیست، اما عملکرد کلیسا در قبال گالیله بسیار متمدنانه بوده و حتی آن را با معیارهای امروزی نیز می‎توان مداراگرایانه دانست. روشن است که کلیسا آماده نبود به دلیل اینکه کسی بعضی حدس‎های مبهم عرضه کرده است خود را تغییر دهد. کلیسا منتظر دلیل علمی بود و گالیله چنان‌که پیش‎تر ذکر شد در برآوردن آن به علل گوناگون ناتوان بوده است.