شناسهٔ خبر: 25813 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«نقد روش شناسی والراسی» برگزار می‌شود

کرسی نقد نظریه با عنوان «نقد روش شناسی والراسی» با حضور اساتید برجسته حوزه اقتصاد برگزار می‌شود.

فرهنگ امروز: کرسی نقد نظریه با عنوان نقد روش شناسی والراسی  با ارائه عادل پیغامی دانشیار و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)ارایه می ­گردد.
این کرسی در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و با همکاری معاونت کرسی های آزاد اندیشی دبیر خانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار خواهد شد.

زمان: سه شنبه ۱۸ دی ماه ۹۳

ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰

نظر شما