شناسهٔ خبر: 34155 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «نقد متن پژوهی مدرن» منتشر شد

کتاب حاضر دربردارندۀ بحثی تازه در زمینۀ تصحیح انتقادی متون، به ویژه متون دورۀ چاپ ماشینی در آغاز سدۀ نوزدهم و سدۀ بیستم است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از هنرنیوز؛ جرم مک گن را امروز دیگر به عنوان آغازگر متن پژوهی جامعه شناسانه می شناسند که اگرچه در زمان انتشار این کتاب نتوانسته بود طبعی انتقادی بر اساس دیدگاه خود پدید آورد، سبب شد ابعاد تازه ای مثل تحریرهای چندگانۀ متن، تأثیر شرایط چاپ، سانسور دولتی و موانع اخلاقی و سیاسی در تحریرهای چندگانۀ متن، تأثیر شرایط چاپ، سانسور دولتی و موانع اخلاقی و سیاسی در انتخاب نسخۀ اساس و چگونگی ویرایش آن مورد توجه قرار بگیرد و از اواسط دهۀ نود مباحث مربوط به این حوزه را در متن پژوهی مدرن مکتب انگلیسی – آمریکایی به چالش بکشد.


کتاب از دو پیشگفتار، یک مقدمه، هشت فصل، یک خاتمه و یک فصل بعد از خاتمه تشکیل شده است. نویسنده در مقدمه به شرح شرایط و معضلات موجود می پردازد. در فصل اول تاریچه ای از متن پژوهی مدرن انگلیسی - آمریکایی ارائه می کند و ریشه های نظریه ای را که می خواهد به نقد بکشد باز می کند. در چند فصل میانی به ذکر نمونه هایی از وضعیت تولید و نشر متون در دورۀ جدید می پردازد و در فصل پایانی با بررسی این شرایط و مبانی رویکردهای جاری، خواننده را نسبت به ضرورت یافتن راهکارهای تازه در تولید طبع انتقادی متقاعد می کند.

«نقد متن پژوهی مدرن (نقدی بر نظریه های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا)» اثر جِرُم . ج مَک گَن به ترجمۀ سیما داد، در ۱۷۵ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای۱۷۰۰۰۰ ریال، از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.


 

 

نظر شما