شناسهٔ خبر: 34585 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

ابن‌سینا و ابن‌عربی درباره خیر و شر چگونه می‌اندیشند؟

حسن امینی در کتاب «بررسی تطبیقی خیر و شر از دیدگاه ابن‌عربی و ابن‌سینا» می‌کوشد تا رویكردی تطبیقی به تبیین دیدگاه‌های ابن‌سینا به عنوان نماینده فلسفه مشاء و عقل‌گرایان و نیز محیی‌الدین ابن‌عربی به عنوان بنیانگذار عرفان نظری درباره ماهیت خیر و شر و نسبت بین آن‌ها با یكدیگر داشته باشد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ کتاب «بررسی تطبیقی خیر و شر از دیدگاه ابن‌عربی و ابن‌سینا» نوشته حسن امینی به مقایسه دیدگاه‌های فلاسفه و عرفا نسبت به شر، و تحلیل علل وقوع شرور مختلف در نظام هستی می‌پردازد.

 

ابن‌سینا و ابن‌عربی درباره خیر و شر چگونه می‌اندیشند؟/ حسن امینی در کتابش پاسخ می‌دهد

 

در این نوشتار با رویكردی تطبیقی به تبیین دیدگاه‌های ابن‌سینا به عنوان نماینده فلسفه مشاء و عقل‌گرایان، و نیز محیی‌الدین ابن‌عربی به عنوان بنیانگذار عرفان نظری درباره ماهیت خیر و شر و نسبت بین آن‌ها با یكدیگر پرداخته شده و مبانی فكری این دو اندیشمند در این موضوع مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است.

نگارنده ضمن بررسی روش‌شناسی این دو متفكر در این مساله و نحوه بیان آن، معتقد است كه محیی‌الدین ابن‌عربی از منظر نظام احسن الهی حاكم بر جهان هستی و نیز نظریه وحدت وجود به مسئله خیر و شر نگریسته و همه پدیده‌های عالم هستی را از این منظر، خیر محض معرفی کرده است. ابن‌سینا نیز از منظر بحث وجود و نسبت بین موجودات با واجب‌‌الوجود به موضوع شر نگریسته و از این منظر در صدد تفسیر آن برآمده است.

مؤلف در این کتاب، به مشتركات و اختلاف نظرهای محیی‌الدین ابن‌عربی و ابن‌سینا در این مساله اشاره کرده و به تشریح نسبی بودن شرور، اندك بودن آن‌ها نسبت به امور خیر، عدمی بودن شرور و ارتباط این موضوع با جبر و اختیار و قضا و قدر الهی از منظر آنان پرداخته است.

چاپ نخست کتاب «بررسی تطبیقی خیر و شر از دیدگاه ابن‌عربی و ابن‌سینا» نوشته حسن امینی با شمارگان ۳۰۰ نسخه در ۲۸۰ صفحه به بهای ۱۲۵۰۰۰ ریال به همت مركز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی منتشر شده است.

نظر شما