شناسهٔ خبر: 37113 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مدخل های دانشنامه استنفورد (۲۵-۲۸)

استنفورد برای کسی که می‌خواهد اولین‌بار با مسئله یا مبحثی در فلسفه آشنا شود یا شناخت بهتری از آن حاصل کند، یکی از گزینه‌های مناسب این است که کار را با خواندن مدخل یا مدخل‌های مربوط به آن در دانشنامه فلسفه استنفورد آغاز کند.

نام کتاب: احترام

نویسنده: رابین س.دیلون

مترجم: راضیه سلیم‌زاده

انتشارات: ققنوس

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۳۲ صفحه

قیمت: ۷۵۰۰ تومان

 

 

نام کتاب: فیزیکالیسم

نویسنده: دنیل استولجر

مترجم: یاسر پوراسماعیل

انتشارات: ققنوس

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

 

 

نام کتاب: ایمان و ایمان‌گرایی

نویسنده: جان بیشاب و ریچارد ایمزبری

مترجم: مریم خدادادی

انتشارات: ققنوس

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

 

 

نام کتاب:‌ پل ریکور

نویسنده: برنارد داونهاور و دیوید پلاور

مترجم: ابوالفضل توکلی شاندیز

انتشارات: ققنوس

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۸۲ صفحه

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

 

 

«احترام» نام مدخل بیست‌و‌پنجم از مجموعه‌ی دانشنامه فلسفی استنفورد است. حضور فراگیر و اهمیت احترام و احترام به خویشتن در زندگی روزمره تا حد ریادی تبیین می‌کند که چرا فیلسوفان، به‌ویژه در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی، به این دو مفهوم التفات داشته‌اند. این مفاهیم در زمینه‌های فلسفی گوناگون پدیدار می‌شوند. از جمله مباحث مربوط به عدالت و برابری، بی‌عدالتی و ستم، خودآیینی و فاعلیت، حقوق و تکالیف اخلاقی و سیاسی، انگیزش اخلاقی و رشد اخلاقی، گوناگونی فرهنگی و مدارا، خشونت سیاسی و مجازات. کانت نخستین فیلسوف مهم غربی است که احترام به اشخاص، از جمله احترام به خویشتن در مقام شخص، را دقیقا مرکز نظریه‌ی اخلاق قرار داد. در سال‌های اخیر بسیاری مدعی شده‌اند که باید دایره‌ی احترام اخلاقی را فراتر از اشخاص بگسترانیم و شامل جانداران غیرانسان و محیط زیست طبیعی نیز بگردانیم.

 

 

«فیزیکالیسم» نام مدخل بیست‌و‌ششم از مجموعه‌ی دانشنامه فلسفی استنفورد است. فیزیکالیسم نظریه‌ای است که بر اساس آن، هرچیزی فیزیکی است یا، آن‌طور که گاهی برخی از فیلسوفان معاصر بیان می‌کنند، هرچیزی بر امور فیزیکی فرارویداده می‌شود یا به موجب امور فیزیکی ضرورت می‌یابد. همانند نظریه‌ی منسوب به تالس، فیلسوف یونان باستان، مبنی بر اینکه هرچیزی آب است، یا ایدئالیسم بارکلی، فیلسوف قرن هجدهم، مبنی بر اینکه هرچیزی ذهنی است،ایده‌ی کلی در فیزیکالیسم این است که ماهیت جهان واقع (یعنی جهان و هرآنچه در آن است) با شرط خاصی مطابق است، یعنی شرطِ فیزیکی بودن. البته فیزیکالیست‌ها انکار نمی‌کنند که ممکن است جهان دربردارنده‌ی امور بسیاری باشد که در نگاه اول، فیزیکی به نظر نمی‌رسند، اموری که ماهیتی زیستی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی دارند. با وجود این، تاکید می‌کنند که در نهایت، این قبیل امور یا فیزیکی‌اند یا بر امور فیزیکی فرارویداده می‌شوند. 

 

 

«ایمان و ایمان‌گرایی» عنوان بیست‌و‌هفتمین مدخل از مجموعه‌ی دانشنامه فلسفی استنفورد است.  ایمان چیست؟ این مدخل بر ماهیت ایمان تمرکز می‌کند، و مباحثی در مورد توجیه‌پذیری ایمان نیز در ضمن آن مطرح می‌شود. این مدخل به‌طور خاص با مفهوم ایمان دینی سر و کار دارد- یا، به بیان دقیق‌تر، نوعی از ایمان که ایمان دینی مصداقی از آن است. شرح‌های فلسفی، تقریبا فقط درباره‌ی ایمان دینیِ خداباورانه- ایمان به خدا- هستند و به طور کلی، هرچند نه صرفا، به ایمان آن‌گونه که در شاخه‌ی مسیحی سنت‌های ابراهیمی فهمیده می‌شود، می‌پردازند. تامل فلسفی در مور ایمان دینی خداباورانه شرح‌ها یا مدل‌های متفاوتی از ماهیت آن پدید آورده است. این مدخل نشان می‌دهد که سه مولفه‌ی کلیدی وجود دارد که می‌توانند، با تاکیدهای گوناگونی، در مدل‌های ایمان نمودار شوند: مولفه‌های انفعالی، شناختی و ارادی. این مدخل به نحو دیالکتیکی پیش می‌رود، و در بخش‌های پسین، بحث پیشین پیش‌فرض گرفته می‌شود.  

 

 

« پل ریکور» عنوان بیست‌و‌هشتمین مدخل از مجموعه‌ی دانشنامه فلسفی استنفورد است. به باور بسیاری، پل ریکور (۲۰۰۵-۱۹۱۳) یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان قرن بیستم است. درونمایه‌ی اصلی که نوشته‌های ریکور را به هم پیوند می‌دهد نوعی انسان‌شناسی فلسفی است. هدف این انسان‌شناسی، که ریکور آن را انسان‌شناسی «انسان توانمند» می‌نامد، برشمردن توانمندی‌ها و آسیب‌پذیری‌های اساسی‌ای است که آدمیان هنگام فعالیت‌هایی که زندگی‌شان را تشکیل می‌دهد، از خود بروز می‌دهند. ریکور در روند تدوین انسان‌شناسی خود تغییر مهمی در روش خویش صورت داد. نوشته‌های او تا سال ۱۹۶۰ به سنت پدیدارشناسی اگزیستانسیال تعلق داشت، اما در دهه‌ی ۱۹۶۰ به این نتیجه رسید که به منظور مطالعه‌ی شایسته و بایسته‌ی واقعیت انسانی ناگزیر از درآمیختن توصیف پدیدارشناسانه با توصیف هرمنوتیکی است. بدین‌ترتیب، «خویشتن‌فهمی به هیچ عنوان بدون وساطت نشانه‌ها، نمادها و متن‌ها ممکن نیست؛ خویشتن‌فهمی در تحلیل نهایی با تفسیری که در مورد این امور میانجی صورت می‌گیرد منطبق است.»

 

نظر شما