شناسهٔ خبر: 40316 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «برابری و رفع تبعیض» منتشر شد

کتاب «برابری و رفع تبعیض» با مقدمه عمادالدین باقی و به کوشش اصغر زارع کهنمویی منتشر شد.

به گزارش  فرهنگ امروز؛ این اثر، جانِ  کلام پانزده متخصص علوم اجتماعی، اندیشة سیاسی و حقوق بشر دربارة چـالش‌های قـومی کشور و منبعی غنی برای پژوهش‌های مرتبط است و براین اساس، می‌تواند به ‌عنوان دست نامه‌ای مفید، راهنمای کنشگـران، سیاستمـداران و کارگزاران حـوزة قومیت باشد.

مهم‌ترین سؤالات بنیادی قـومیت، در تمـام این گفتگوهایی چـالشی و پژوهشی، طرح شده و به فراخور پاسخ‌ها، پرسش‌های جدیدی نیز اضافه شده است. محور اکثر گفتگوها عبارت است از:   بستر تاریخی به‌وجودآمدن بحران قومی، وضعیت قومیت‌ها در دوران پهلوی، اندیشة برابری در اسلام و قانون اساسی، نگاه امام خمینی به حقوق اقوام، تحلیل دلایل و نگرانی‌های مخالفان حقوق قومیت‌ها، حقوق اقوام و مسألة امنیت ملی، نسبت منافع ملی و حقوق بشر، مصادیق حقوق قومیت‌ها، زبان  مادری و چرایی و چگونگی اجرای آن، امکان یا عدم امکان تحقق حقوق قومیت‌ها، بررسی سیاست‌های قومی، تبیین راهکارها و درنهایت، تحلیل آیندة بحران قومی در ایران.

زارع کهنمویی در بخشی از مقدمه بلند خود می‌نویسد: حقوق قوميتها چون تاکنون همواره در وادي لاادري، ابهام و انکار بوده، جاي گفتگوهاي بسيار دارد. بايد دربارة اين حقوق نخستين بشري بسيار نوشت و بسيار سخن گفت تا هراس جامعة ايراني که سالهاي سال بلندگوهـاي پان  ايرانيسم در گوشهگـوشة آن مشغول بودند، فرو بريزد. براي تحقق حقوق قوميتها، تنها يک راه وجود دارد: گفتگو. بايد براي اينکه انسان ايراني کمتر رنج بکشد، گفتگو کنيم. بايد براي اينکه ايران را همچنان «ايران» نگه داريم، گفتگو کنيم، بايد براي تحقق حقوق حقة قوميت ها گفتگو کنيم. تنها راه نيل به آرامش پایا و توسعة پايدار، تحقق گونههاي مختلف حقوق انسان ايراني اعم از ترک و فـارس و عرب و بلوچ و لـر و کرد و ترکمن و قشقايي و... است. حقوق قوميتها، نخستين نتِ سمفوني آرامشبخش ايران است. بدون پذيرش و تحقق حقوق فردی و جمعي قوميتها، انديشيدن براي توسعه، بيهودهترين کار ممکن است.

«برابری و رفع تبعیض» آبان ۹۴ در ۳۸۰ صفحه توسط انتشارات موغام (۴۷۸۱۹۷۰-۰۴۱۳) منتشر شده و امکان تهیه آن از کتاب‌فروشی‌های معتبرِ تهران، تبریز و برخی شهرهای بزرگ وجود دارد.

 

نظر شما