شناسهٔ خبر: 44619 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

تاریخ اندیشه‌های جامعه‌شناسی جلد دوم: از پارسونز تا اندیشمندان معاصر

جامعه2 تاریخ اندیشه‌های جامعه‌شناسی یک کتاب درسی برای آموزش نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوره‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد است که در دو جلد تدوین یافته است.

تاریخ اندیشه‌های جامعه‌شناسی

جلد دوم: از پارسونز تا اندیشمندان معاصر

میشل لالمان

مترجم: عبدالحسین نیک‌گهر

ناشر: هرمس

تعداد صفحات: ۳۸۰ صفحه

قیمت: ۲۴ هزار تومان

تاریخ اندیشه‌های جامعه‌شناسی یک کتاب درسی برای آموزش نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوره‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد است که در دو جلد تدوین یافته است. جلد اول «از آغاز تا ماکس وبر » و جلد دوم «از پارسونز تا معاصران» را دربر می‌گیرد. جلد دوم این کتاب با تخصیص یک بخش به بنیادها و تحولات دانشگاهی جامعه‌شناسی قرن بیستم آغاز می‌شود. بررسی تحول جامعه‌شناسی در ایالات متحد امریکا و در اروپای غربی، دو سرزمین مادری رشته جامعه‌شناسی نه تنها تنوع دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها بلکه اهمیت نقش تعیین‌کننده‌ی محیط دانشگاهی و راهبردهای کنشگران(در وهله اول جامعه‌شناسان) را در ساخت دادن به رشته جامعه‌شناسی آشکار خواهد کرد. سه بخش دیگر کتاب بنا دارد تابلو فکری جامعه‌شناسی معاصر را ترسیم کند.

جلد دوم این اثر شامل ۹ فصل بوده که عناوین آن عبارت است از: « جامعه‌شناسی‌ها و جامعه‌شناسان امریکایی در قرن بیستم»، «بازسازی جامعه‌شناسی اروپا»، «دیدگاه فرهنگ‌باور »، «کارکردگرایی و نظریه‌های سیستم‌ها»، «تحلیل ساختاری وقایع اجتماعی»، «پس از مارکس: نظریه‌های انتقادی و جامعه‌شناسی رادیکال»، «کشمکش‌ها و تاریخ‌مندی»، «جامعه‌شناسی خرد، بازی‌های کنشگران و استعاره‌ی انسان سوداگر» و «امکان سامان اجتماعی».

نظر شما