شناسهٔ خبر: 45689 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

درآمدی بر نظریه‌سازی و نظریه‌آزمایی در جامعه‌شناسی

نظریه در این کتاب، واژۀ «نظریه» تا اندازۀ زیادی به‌معنای مورد نظر «مرتن» به کار خواهد رفت. رهیافت‌ها و ملاحظاتی که مورد بحث قرار می‌گیرند، بر نیاز به ارتباط و پیوند مداوم میان نظریه و تحقیق و پیوند میان تبیین انتزاعی با واقعیت عینی، تأکید دارند.

درآمدی بر نظریه‌سازی و نظریه‌آزمایی در جامعه‌شناسی

ژانت. اس. چافتز

مترجم: اسفندیار غفاری‌نسب

ناشر: بهمن برنا

تعداد صفحات: ۱۳۶ صفحه

قیمت: ۱۰ هزار تومان

فرایند علمی مستلزم توانایی رفت‌وبرگشت در طول پیوستار انتزاع است. در این کتاب، واژۀ «نظریه» تا اندازۀ زیادی به‌معنای مورد نظر «مرتن» به کار خواهد رفت. رهیافت‌ها و ملاحظاتی که مورد بحث قرار می‌گیرند، بر نیاز به ارتباط و پیوند مداوم میان نظریه و تحقیق و پیوند میان تبیین انتزاعی با واقعیت عینی، تأکید دارند. بنابراین برای دانشجویان نیز رفت‌وبرگشت در طول پیوستار انتزاع آسان‌تر خواهد بود.

نظر شما