شناسهٔ خبر: 47834 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کندی

کندی یوحنا قمیر، اندیشمند مسیحی و لبنانی، نوزده رساله از رسائل کندی را در این کتاب ذکر کرده و زندگی و آراء او را شرح داده است.

کندی

یوحنا قمیر

مترجم: سید مرتضی حسینی

ناشر: پارسه

تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه

قیمت: ۱۴ هزار تومان

کندی از فلاسفة قرن دوم و سوم هجری است. او به خاطر نزدیکی به دربار خلیفة عباسی و کتابخانه‌های آن و به خاطر استعدادش به عنوان اولین کسی که فلسفه آموخت شناخته شده است، هرچند به طور مدون تفلسف نکرده است. از او هیچ کتاب فلسفی مفصلی باقی نمانده و حتی رسائل موسیقی او بسیار موجزتر از کتاب موسیقی کبیر فارابی و موسیقی ابن سیناست. چند رسالة فلسفی باقی مانده هم عمدتاً نامه‌های او به امراء یا دوستانش است.

یوحنا قمیر، اندیشمند مسیحی و لبنانی، نوزده رساله از رسائل او را در این کتاب ذکر کرده و زندگی و آراء او را شرح داده است.

نظر شما