شناسهٔ خبر: 51574 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

پژوهشی در اندیشه‌های ابن‌خلدون

ابن خلدون نویسنده در این کتاب پس از بررسی زندگی و محیط اجتماعی ابن‌خلدون، در قرن نهم هجری و آثار وی، از نظرگاهی کلی به بینش فلسفی و روش وی در مواجهه با واقعیت‌های عینی و رأی او در علوم اجتماعی و نیز دستاوردهای وی در عرصة فلسفه می‌پردازد.

پژوهشی در اندیشه‌های ابن‌خلدون

محمدعلی شیخ

ناشر: علمی و فرهنگی

تعداد صفحه: ۲۴۸ صفحه

قیمت: ۱۳ هزار تومان

نویسنده در این کتاب پس از بررسی زندگی و محیط اجتماعی اندیشمند بزرگ اسلامی، ابن‌خلدون، در قرن نهم هجری و آثار وی، از نظرگاهی کلی به بینش فلسفی و روش وی در مواجهه با واقعیت‌های عینی و رأی او در علوم اجتماعی و نیز دستاوردهای وی در عرصة فلسفه می‌پردازد. سپس با تفصیل بیشتر آرای وی در باب زمینة طبیعی زندگی اجتماعی و چگونگی جامعه یا دولت و عصبیت یا روح گروهی و آموزش و پرورش و مختصات جامعة ابتدایی و تمدن و روان‌شناسی اجتماعی را بررسی می‌کند. فصلی نیز به مباحث جبر، تاریخ و تکون دولت و مراحل مسیر دولت و تکرار تاریخ نیز اختصاص داده شده است.

نظر شما