شناسهٔ خبر: 51579 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

علم و فضیلت جستاری درباره تاثیر ذهنیت علمی بر منش اخلاقی

علم و فضیلت دکتر کاروئانا در این کتاب، با پیمایش قلمروهای جدیدی در مرز میان علم و اخلاق، نشان می‌دهد چگونه ذهنیت علمی بر شکل‌گیری شخصیت فرد یا کسب فضایل اخلاقی او اثر می‌گذارد.

علم و فضیلت

جستاری درباره تاثیر ذهنیت علمی بر منش اخلاقی

لوییس کاروئانا

ترجمه: محمد ابراهیم محجوب

ناشر: نی

تعداد صفحات: ۲۳۸ صفحه

قیمت: ۲۰ هزار تومان

پروفسور لوییس کاروئانا، کشیش یسوعی، در علوم، فلسفه و الاهیات صاحب درجات است. او دکترایش را در رشته تاریخ و فلسفه علم از دانشگاه کمبریج گرفته، پیش از این سال‌ها استاد دانشگاه لندن بوده و اکنون، علاوه بر ریاست دانشکده فلسفه دانشگاه رم، به تدریس فلسفه و پژوهش در رصدخانه واتیکان اشتغال دارد. کاروئانا علاوه بر کتاب حاضر، صاحب آثاری چون کل‌گرایی و فهم علم، معماری مفهومی طبیعت، داروین و کاتولیک‌گرایی و آغاز و پایان کائنات است.

دکتر کاروئانا در این کتاب، با پیمایش قلمروهای جدیدی در مرز میان علم و اخلاق، نشان می‌دهد چگونه ذهنیت علمی بر شکل‌گیری شخصیت فرد یا کسب فضایل اخلاقی او اثر می‌گذارد. از نظر او علم فقط منظومه‌ای از دانسته‌ها و دانستنی‌ها نیست بلکه عاملی مهم در تعیین روش زندگی است. بحث کتاب به توصیف برهم‌کنش میان علم علم و اخلاق یا رد و قبول نوآوری‌های علمی محدود نمی‌ماند بلکه به موضوعات اساسی‌تری می‌پردازد که حاصل گرایش‌های مهم اخلاقی در بطن ذهنیت علمی است؛ و شرح می‌دهد چگونه علم، روش علمی، تاریخ علم و قدرت تبیین علمی می‌تواند مفهومی از زندگی خوب را رقم بزند.

نظر شما