شناسهٔ خبر: 54444 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کیمیای خرد

کیمیا موضوع هیچ یک از جستارهای این اثر، البته تاریخ اندیشه نیست ولی می‌توان گفت عمدتاً با التزام به چنین مبنایی سامان یافته‌اند.

کیمیای خرد

جستارهایی در زمینة دین و اخلاق

انشاءالله رحمتی

ناشر: سوفیا

تعداد صفحه: ۴۶۴ صفحه

قیمت: ۳۷ هزار تومان

موضوع هیچ یک از جستارهای این اثر، البته تاریخ اندیشه نیست ولی می‌توان گفت عمدتاً با التزام به چنین مبنایی سامان یافته‌اند. به طور کلی، دو مضمون اصلی آنها یکی دین است و دیگری اخلاق، گو اینکه سهم مباحث دینی بیشتر و پررنگ‌تر است. غالباً به این دو موضوع از منظر فلسفی (و به تعبیر دقیق‌تر از منظر فلسفة دین و اخلاق) پرداخته شده است. در ابتدا کوشیده شده است که ضرورت خردورزی برای بشر، به طور عام، چه در امر دنیا و چه در امر آخرت تبیین شود و به طور کلی لزوم فلسفه‌اندیشی و دقیق‌تر فلسفی‌اندیشی برای بشر  بر کرسی اثبات بنشیند و در ادامه همین ضرورت در حوزة خاص فلسفه دین دنبال شده و نشان داده شده است که هرچند در طول تاریخ تنش‌ها و تعارض‌های سختی میان دین و عقل (فلسفه) درگرفته است ولی هیچیک از این دو را بی‌نیاز از دیگری نخواهیم یافت.

نظر شما