شناسهٔ خبر: 55054 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

اخوان الصفا

اخوان ین پژوهش بدیع مقدمه‌ای روشن و هدفمند به اخوان الصفا و اثر تعلیماتی آنان است و این جایگاه انتقادی آن را در تاریخ علوم، فلسفه و ادبیات عربی و اسلامی مشخص می‌کند

اخوان الصفا

آرمان‌گرایانی در حاشیة جهان اسلام

گودفروا دوکلته

مترجم: پریسا سجادی

ناشر: نامک

تعداد صفحه: ۱۵۹ صفحه

قیمت: ۱۵ هزار تومان

اخوان الصفا نام گروهی مخفی از متفکران شیعة قرن چهارم ه.ق است که هویت‌شان تا امروز نیز ناشناخته مانده است. شهرت آنان به‌سب نگارش رسائل اخوان الصفا است که دانش‌نامه‌ای در علوم فلسفی محسوب می‌شود و نظام فکری منسجمی ارائه می‌دهد که تعقل بشری را با الهام و شهود نبوی درمی‌آمیزد. روحیة تساهل در این دانش‌نامه که در عصر خود بی‌سابقه بود و التقاط استثنایی منابع آن را علمای اسلام و فرمانروایان عصر غالباً ارتدادی اعلام کرده‌اند.

این پژوهش بدیع مقدمه‌ای روشن و هدفمند به اخوان الصفا و اثر تعلیماتی آنان است و این جایگاه انتقادی آن را در تاریخ علوم، فلسفه و ادبیات عربی و اسلامی مشخص می‌کند، راهمای روشنگری برای مطالعات بعدی دربردارد و بصیرتی در تفسیر رسائل نشان می‌دهد که آن را برای هر خواننده‌ای با هر پیش‌زمینة فکری، جذاب و قابل استفاده می‌سازد.

نظر شما