شناسهٔ خبر: 55154 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «تجزیه و تحلیل هنر کودکان» منتشر شد

کتاب «تجزیه و تحلیل هنرکودکان» نوشته روداکلاگ با ترجمه زینب رجبی منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «تجزیه و تحلیل هنرکودکان» نوشته روداکلاگ با ترجمه زینب رجبی توسط نشر اسم منتشر شد. مقدمه این اثر توسط محمدعلی رجبی و هادی هزاوه ای نوشته شده است.

دیدن، باور کردن است، خط خطی های بنیادین،  الگوهای تعیین کننده، اسکال هندسی خلق الساعه، اشکال هندسی، ترکیب ها، توده ها، ماندالاها، خورشیدها، پرتوافکن ها، انسان ها، تصویرسازی ابتدایی، چگونه بزرگ ترها برهنر کودکان تاثیر می گذارند؟ هنرکودکان به مثابه یک آزمون هوش، جنبه های جامع هنر کودکان، نظریه هایی در ارتباط با هنرکودکان، مفهوم هنر کودکان و سیستم طبقه بندی عناوین کتاب «تجزیه و تحلیل هنرکودکان» است.

نکته قابل تامل درخصوص هنرکودکان، که فکر نویسنده این کتاب، محققین هنری و روان شناسان را به خود مشغول کرده وجه اشتراک هنر همه کودکان عالم در سیری تکاملی از خط خطی ها تا ایجاد تصویر است.این وجه اشتراک هنرکودکان و نیز مشابهت آثار ایشان با صوراولیه و هنر بدوی، محققین را به این نتیجه رسانده که کودکان چیزی را می کشند که برآمده از فطرت مشترک و بی غل و غش است. جایی که عقل دنیوی و منطق آموزش دیده هنوز برآن تاثیر نگذاشته است.

این اثر با دو پیوست، نمایه، کتاب شناسی انگلیسی، منابع مورد استفاده مترجم و واژه نامه انگلیسی  به فارسی و واژه نامه فارسی به انگلیسی تمام می شود.

کتاب «تجزیه و تحلیل هنرکودکان» نوشته روداکلاگ در ۴۲۰ صفحه با قیمت ۳۵ هزارتومان توسط نشر اسم منتشر شده است.

نظر شما