شناسهٔ خبر: 55439 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای» با ارائه مالک شجاعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره بیست و پنجمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود.

عنوان این کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای» و ارائه دهنده آن هم  مالک شجاعی جشوقانی است.

ناقدین این جلسه محمد تقی موحد ابطحی و پگاه مصلح، مدیر علمی، معین معین زاده و مدیر اجرایی، طاهره ایشانی است.

کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای» روز  یکشنبه ۲۶ تیر ۹۷ ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

نظر شما