شناسهٔ خبر: 55889 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مذاکره با اشیا

مذاکره هنرِ نظریه کنشگر-شبکه، که لاتور از مؤلفان اصلی آن است، برقراری تقارن بسیار عام میان انسان‌ها و غیرانسان‌ها است

مذاکره با اشیا

برونو لاتور و نظریه کنشگر-شبکه

رحمان شریف‌زاده

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۳۹۵ صفحه

قیمت: ۳۵ هزار تومان

هنرِ نظریه کنشگر-شبکه، که لاتور از مؤلفان اصلی آن است، برقراری تقارن بسیار عام میان انسان‌ها و غیرانسان‌ها است؛ غیرانسان‌ها نه وسایلی صرف در دست انسان‌اند و نه ابژه‌های خاموش و پنهانی که منتظر باشند روزی سوژه‌ای آنها را کشف کند. آنها زندگی، تاریخ، عاملیت، کنش و اثرگذاری خاص خود را دارند. هدف نظریه کنشگر-شبکه اعطا یا بازگرداندن شأن عاملیت و تاریخ‌مندی به اشیاست.

نظر شما