شناسهٔ خبر: 55895 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

بوردیو و میدان دانشگاهی ج ۲ کاربردهای اجتماعی دانش

بوردیو تقریبا تمام مطالب این کتاب درباره مباحث بوردیو در حوزه نظام آموزشی و دانشگاهی و میدان‌هایی است که در این نظام‌ها تعریف کرده است.

بوردیو و میدان دانشگاهی ج ۲

کاربردهای اجتماعی دانش

تألیف و ترجمه: ناصر فکوهی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحه: ۳۵۵ صفحه

قیمت: ۱۸ هزار تومان

خوانندگان در این کتاب برگردان کامل یکی از کتاب‌های کوچک پیر بوردیو درباره نظام پژوهش و دانشگاه در فرانسه، درس‌گفتاری تفضیلی از ناصر فکوهی درباره نظریه دانشگاهی بوردیو، متن کامل سناریوی فیلم «جامعه‌شناسی یک همر رزمی است» و جستارها و گفتگوهای متعددی از پیر بوردیو و درباره بوردیو را می‌یابند. تقریبا تمام مطالب این کتاب درباره مباحث بوردیو در حوزه نظام آموزشی و دانشگاهی و میدان‌هایی است که در این نظام‌ها تعریف کرده است.

نظر شما