شناسهٔ خبر: 55898 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

نفت و هژمونیسم امریکا

نفت اقتصاد نفت شاید پیچیده‌ترین و پررمز و رازترین اقتصاد در جهان سرمایه‌دای باشد

نفت و هژمونیسم امریکا

انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر

محسن مسرت

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۴۰۴ صفحه

قیمت: ۳۸ هزار تومان

اقتصاد نفت شاید پیچیده‌ترین و پررمز و رازترین اقتصاد در جهان سرمایه‌دای باشد، نفت جزئی از مجموعه منابع حامل انرژی اما مهم‌ترین و پرسودترین نوع ان است که با سایر منابع انرژی در رقابت دائمی در بازار جهانی قرار دارد. این کتاب ارزیابی جامعی از اقتصاد نفت و آینده انرژی در جهان و ایران با استفاده از تئوری رانت و مقوله‌های قدرت و تکنولوژی ارائه می‌دهد.

نظر شما