شناسهٔ خبر: 56527 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

علم و دیپلماسی

علم مطالعات مربوط به حوزه علم، فناوری و نواوری با هم ارتباط متقابل دارند و به تبع آن، سیاست‌های مرتبط با این حوزه‌ها و مطالعات درباره این سیاست‌ها نیز با هم در پیوند هستند.  

علم و دیپلماسی

پیر برونو روفینی

مترجم: سید مهدی قائمی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تعداد صفحه: ۳۰۶ صفحه

قیمت: ۱۵ هزار تومان

مطالعات مربوط به حوزه علم، فناوری و نواوری با هم ارتباط متقابل دارند و به تبع آن، سیاست‌های مرتبط با این حوزه‌ها و مطالعات درباره این سیاست‌ها نیز با هم در پیوند هستند.  توجه به رابطه بین علم و دیپلماسی در واقع توجه به «دیپلماسی علم» است که در حیطه روابط بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ جایی که منافع علم و منافع سیاست خارجی با ه پیوند می‌خورند. علم در واقع راهگشا یا طلایه‌دار دیپلماسی است، یعنی همان چیزی که انجمن آمریکایی پیشبرد علم در مطالعه خود آن را «علم برای دیپلماسی» نامیده است.

نظر شما