شناسهٔ خبر: 58277 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نشست «آموزش معماری یا پرورش معمار؟» برگزار می شود

نشست «آموزش معماری یا پرورش معمار؟» با سخنرانی محمدرضا حاتمیان(عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان) برگزار می شود.

نشست «آموزش معماری یا پرورش معمار؟» برگزار می شود

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛  در ادامه سلسله نشست های «مزاج و معماری؛ نسبت معماری و طبیعیات کهن» نشست اول با عنوان «آموزش معماری یا پرورش معمار؟» برگزار می شود.

سخنران این نشست محمدرضا حاتمیان(عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان) است.

طبیعیات کهن نظام دانشی کل‌نگری است که تا پیش از سربرآوردن عالم مدرن و علوم جدید، مبنای شناخت و تبیین عالم مادی بود. در طبیعیات کهن آدمی و همه عالم پیرامونش به مدد مفاهیمی مانند ارکان و کیفیات مشترک و مزاج و طبع و اعتدال، به طریقی مشابه و متناظر یکدیگر شناخته می‌شدند. گستردگی و کل‌نگری این نظام تبیین سبب می‌شود بتوان آن را در علوم و فنون مختلف، از جمله معماری، به کار بست. معماری با آدمی و نسبتش با محیط و اشیای پیرامون و تصرف در آنها سروکار دارد. پس محتاج نظامی کل‌نگر برای سامان دادن به این نسبت است. محور این سلسله نشستها تحقیقاتی است که طبیعیات کهن و مفاهیم نهفته در آن را در ساحتی از معماری به کار بسته‌اند.

«آموزش معماری یا پرورش معمار؟» روز شنبه ۱۳ بهمن ماه، از ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸ در سرای شهید آوینی واقع در انتهای خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می شود.

نظر شما