شناسهٔ خبر: 60765 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

انتشار کتاب تجدد اندیشی ایرانی نوشته احسان تاجیک 

کتاب تجدد اندیشی ایرانی نوشته احسان تاجیک بزودی توسط انتشارات نظری منتشر می شود.

به گزارش فرهنگ امروز؛ کتاب تجدد اندیشی ایرانی نوشته احسان تاجیک بزودی توسط انتشارات نظری منتشر می شود. در این کتاب مطالبی درباره رویکردهای تجدد اندیشی ایرانی با نگاه به مسأله ایران در روزگار معاصر با توجه به مقولات نقد روشنفکری ، ایدئولوژی اندیشی و سیاست مورد تفکر و اندیشه توسط نگارنده قرار گرفته است. در پشت جلد کتاب آمده است : سرزمین ایران ، ظهور متفکر عمیق خود را در زمانه تاریخی خویش می‌طلبد ؛ روزگاریست نهضت ترجمه به نیمه‌های راه رسیده اما هنوز جاده پرخطر اندیشیدن آغاز نشده است، تفکر درباره ایران ، راه بلد جاده اندیشیدن می‌خواهد، کسی که از چشم‌انداز فلسفی تاریخی فارغ از ایدئولوژی اندیشی ، سیاست زدگی و روشن‌فکری به «مسأله ایران» بیاندیشد و بیش از هر موضوع جهانی و منطقه‌ای ، موضوع و اهداف طرح تفکر آینده خود را ، حل مساله دفاع از « کیان ملی ایران» بداند. نمی توان درباره مساله ایران اندیشید اما به داشتن دانش گسترده و عمیق درباره ایران توجه نکرد و با موضع‌گیری‌های سترون روشن فکری ، سیاسی کاری و ایدئولوژی اندیشی هر گونه سخنی را بر زبان راند و نظری را ارائه داد و بدان عمل کرد.

نظر شما