شناسهٔ خبر: 61645 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«‌خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی» منتشر شد

«‌خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی» نوشته دیوید شرمن با ترجمه محمدمهدی اردبیلی و پیام ذوقی به توسط نشر نی منتشر شد.

«‌خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی» منتشر شد

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ فصل «اربابی و بردگی» (یا خدایگانی و بندگی) از کتاب پدیدارشناسی روح، بی‌شک یکی از تأثیرگذارترین و پرمناقشه‌ترین فرازهای فلسفه هگل است که برای اندیشه پساهگلی، از نظریه‌ی سیاسی‌اجتماعی مارکس گرفته تا روان‌کاوی لکان، الهام‌بخش بوده است.

دیوید شرمن در کتاب حاضر مشخصاً به مواجهه سه متفکر متأخر فرانسوی (ژرژ باتای، ژیل دلوز و ژاک لکان) با ایده خودآگاهی هگلی و به‌ویژه مبحث ارباب و برده می‌پردازد.

«‌خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی» نوشته دیوید شرمن با ترجمه محمدمهدی اردبیلی و پیام ذوقی به همت نشر نی به تازگی در ۱۱۷ صفحه و به بهای ۱۵,۰۰۰ تومان منتشر شده است.

نظر شما