شناسهٔ خبر: 8469 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

ساختن تاریخ

ساختن تاریخ

نام کتاب: ساختن تاریخ (عاملیت، ساختار و تغییر در نظریه‏ی اجتماعی)

نویسنده: الکس کالینیکوس

ترجمه: مهدی گرایلو

ناشر: نشر پژواک

چاپ: اول ۹۲

تعداد صفحات: ۴۸۵

قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال

انسان تا چه اندازه مهار کنش خویش را به دست دارد؟ آیا کارگزار خود‎فرمان کردوکار خرد و کلان خویش است یا تحقق‎بخش ناگزیر آن‎چه ساختارها بر سرنوشت او در نوشته‎اند؟ تاریخ چه‎گونه ساخته می‎شود؟ آیا چونان فرایندی بی‎فاعل انسانی حکمی مقدر را بر تبار انسان تحمل می‎کند و ما ناظران منفعل و تصدیق‎گران ناگزیر ساختارهای خودفرمانی هستیم که اراده‎ی خود را بر مخاطبان مستاصل‎شان می‎رانند؟ یا به‎عکس این ماییم که عاملیت تحقق تاریخ را بر عهده داریم، در هر شرایطی بر استبداد ساختارها فائق می‎شویم و حال و آیندهرا آن‎گونه که دل‎خواه‎مان است شکل می‎دهیم؟

در جست‎وجوی پاسخ پرسش‎هایی از این دست، ساختن تاریخ پرونده‌ی «دوگانه‎ی ساختار و عاملیت» را باز می‎گشاید تا نخست با بازخوانی تبار نظری این دشواره، و نمایش چهره‎بندی‎های گوناگونی که دست‎کم در دو سده‎ی گذشته بدان‌ها در آمده است، پیکره‌ی تاریخی پرسش را از نو بسازد، و سپس در چارچوب فکری و سیاسی ویژه‎ی نویسنده چنین داوری کند: پرونده را نمی‎بندیم، چرا که پاسخ فرجامین در کنش دوران‎ساز انسان‎هاست؛ خواهیم خواندکه چه‎گونه دگرگشت ساختارها هم نیازمند توانی است که خود ساختارها به کنشگران می‎بخشند، و بر این پایه، چند و چون دگرگونی‎های اجتماعی است که آشکارگر بهره‎ی راستین عاملیت انسان‎ها در برساختن تاریخ‎شان خواهد بود.

کتاب حاضر در ۵ فصل جداگانه به مباحث؛ سوژه‎ها و عامل‎ها، ساختار و کنش، خردها و منافع، ایدئولوژی و قدرت و بالاخره در فصل پایانی سنت و انقلاب پرداخته است.

نظر شما