استبداد ایرانی

کل اخبار:3

 • بازنگری در جنبش مشروطه خواهی ایرانیان ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

  تفسیری فلسفی از مفهوم پدرسالاری در تاریخ ایران در مصاحبه با سیاوش جمادی (۲)؛

  طبقات اجتماعی و بازتولید نظریه استبداد

  دریافت من به‌ویژه در بارۀ تاریخ ایران این است که نقش فرهنگ و فرداد تاریخی هیچ کم‌تر از طبقۀ اقتصادی نیست. مشروطه‌خواهی تقاطع برخوردی بود میان وارده‌های عصر مدرن و یک پیشینۀ فرهنگی بسیار سخت‌سر. به‌ویژه پس از مجلس اول از درون تعارض‌هایی که از کشمکش توفان‌های مدرن با ذهنیت فرهنگی و تاریخی و اجتماعی ایرانیان پدید آمد، مشروطیت فکر یا به تعبیر آدمیت ایدئولوژی غالبی را نیز پذیرا شد.

 • ۱۳۹۵-۰۳-۲۴ ۱۱:۳۱

  سقوط دژ استبداد

  آغاز ماجراهایی که مشروطه‌خواهان را در برابر محمد‌علی شاه قرار داد، به زمانی بازمی‌گشت که مظفرالدین‌شاه پنج روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه از دنیا رفت. با روی کارآمدن محمدعلی شاه به نظر می‌رسید او رویای دیگری در سر می‌پروراند.

 • ۱۳۹۵-۰۳-۱۰ ۱۱:۰۰

  نقد نظریه استبداد ایرانی با تأکید بر دیدگاه همایون کاتوزیان

  نشست نقد نظریه استبداد ایرانی با تأکید بر دیدگاه کاتوزیان با سخنرانی ملایی توانی، جنادله و حسنی فر، دوشنبه ۱۷ خرداد ماه برگزار می شود.