امید مهرگان

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۷-۰۲-۱۷ ۱۱:۴۰

  امید مهرگان: جایی در راه، ‌دُرّ گرانبهایم به من عطا خواهد شد

  متن زیر یادداشتی درباره‌ی «قطارباز: ماجرای یک خط» احسان نوروزی است.

 • لمید مهرگان ۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۱۰:۴۶

  یادداشتی بر کتاب الهیات ترجمه، امید مهرگان؛

  علیه کاشفان بیماری زوال

  مهرگان ‌با ‌تأکید ‌بر ‌مفهوم «ایده‌ی ‌نثر»،‌ به ‌معنای ‌نامی ‌برای ‌خود ‌مدرنیته ‌و‌ قلمداد ‌کردن‌ آن‌ به‌عنوان ‌سویه‌ی‌ بنیادینِ مفهوم ‌ترجمه ‌نزد ‌بنیامین، ‌تا ‌حدودی‌ وجوه ‌کلی ‌فلسفی ‌و ‌سیاسی ‌این ‌ایده ‌را ‌روشن‌ می‌کند. ‌اما ‌همچنان ‌وسوسه‌ی‌ مسئله‌ی ‌آغازین ‌کتاب ‌دست ‌از ‌سرش‌ برنمی‌دارد: ‌چگونه ‌رسالت ‌مترجم به ‌کنش ‌انضمامی ‌ترجمه ‌پیوند ‌می‌خورد؟‌

 • ۱۳۹۴-۰۳-۱۷ ۱۳:۵۰

  سیاست کافکا

  بر پایة تئوری آگامبن، عمادیان رمان قصر را نیز به عنوان پیونددهندة درونی مفاهیمی چون قاعده، استثنا، و منطقة نامعین مرزی معرفی می‌کند که در آن، سلسله‌مراتب دیوان‌سالاری چنان در هم پیچیده و غیرقابل فهم است که هیچ‌گاه معلوم نیست چه کسی مسئول چه امری است. هم‌چنین تمامیت یافتن قانون در قالبِ زورِ بدون معنا یا محتوا در رمان قصر کافکا، از دیگر مواردی است که از دید مؤلف، برای عیان ساختن چهره یا نقش حاکم و معکوس آن، یعنی حیات برهنه به آن می‌پردازد.