انتشارات فرنو

کل اخبار:1

  • فردید ۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۲۲:۵۷

    غرب و غرب‌زدگی

    سید احمد فردید

    از آنجا که این مجموعه برای پخش عمومی ضبط شده‌بود، بالنسبه کامل‌تر و منظم‌تر از سایر دوره‌هاست و اجمالی از کل مباحث استاد، پرسش‌ها و تأملات نظری وی را شامل می‌شود.