اندوه

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۷-۰۲-۲۳ ۱۵:۴۰

    آواز ایرانی، حرکت در مسیر اندوه تاریخی

    آواز ایرانی که پیشینه ای درخشان و طلایی را در تاریخ موسیقی ایران به ثبت رسانده، اکنون با گذشت زمان و از دست رفتن استادان بزرگ فن و تحولات و تغییرات اجتماعی، دوران بی مهری و فراموشی را سپری می کند و به توجه بیشتر مسئولان نیاز دارد.