تاریخنگاری رسمی

کل اخبار:1

  • تاریخ همگانی ۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۰:۲۳

    جستاری درباره مفهوم «تاریخ همگانی»؛

    جوانان، هویت باستان‌گرا و مصرف تاریخ

    موضوع اصلی تاریخ همگانی در معنای عام آن مجموعه‎ای است از شیوه‎های گوناگونی که از رهگذر آن گذشته‌ی گروه‌های اجتماعی به زندگی امروز آنان شکل می‎بخشد. این نوع ادارک از تاریخ حاصل فرآیندی غیر ارادی و ناسازمان‎یافته از فراگیری است که در درون زیست-جهان انسانی صورت می‎گیرد. از این قرار به شکلی از آگاهی تاریخی می‎رسیم که لزوماً ریشه در آموزش تخصصی در دانش تاریخ یا حتی مطالعه غیر تخصصی گسترده هم ندارد.