توسکانینی

کل اخبار:1

  • توسکانینی ۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۰:۳۱

    در باب زندگانی توسکانینی؛

     رهبر ارکستری با شور و حرارت

    تصویری که ساش از زندگی حرفه‌ای توسکانینی ارائه می‌دهد متقاعدکننده و گیرا است. وی همچنین توسکانینی را با تمامی تناقضاتش به تصویر می‌کشد. او به‌واسطۀ بدخلقی‌هایش در تمرینات مشهور بود و درعین‌حال به لحاظ شخصیتی بسیار مهربان بود.