سرمایه داری لیبرال

کل اخبار:1

  • هابرماس ۱۳۹۴-۰۳-۳۰ ۰۹:۲۲

    به مناسبت زادروز یورگن هابرماس؛

    هابرماس: سرمایه‌داری و مشروعیت

    هابرماس عرصه عمومی را مابین مجموعه‌ای از نهادها و رویه‌های فرهنگی از یک طرف و قدرت دولتی از طرف دیگر می‌بیند. کارکرد عرصه عمومی وساطت بین ملاحظات و دغدغ‌ های شهروندان و منافع دولتی است. این حوزه عمومی دو اصل اساسی دارد: دسترسی بدون محدودیت به اطلاعات و مشارکت برابر. از این رو عرصه عمومی از سازمان‌های فرهنگی چون مجلات و روزنامه ها تشکیل می‌شود که اطلاعات را بین مردم توزیع می‌کنند