سهراب یزدانی

کل اخبار:4

 • ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ ۱۴:۰۰

  «کودتاهای ایران» سهراب یزدانی بررسی می‌شود

  کتاب «کودتاهای ایران» در خانه اندیشمندان علوم انسانی بحث و بررسی می‌شود.

 • ۱۳۹۷-۰۵-۲۹ ۱۱:۴۰

  گفت‌وگو با سهراب یزدانی به مناسبت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲: نقطه‌های سیاه و پرابهام در ماجرای کودتا همچنان وجود دارد

  سهراب یزدانی می‌گوید: بخش اصلی اسناد کودتا را باید در سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و امریکا یافت. اما این‌ها قلعه‌هایی‌اند که تاکنون گشوده نشده‌اند و تا زمانی که درهای سیاست جهان بر این پاشنه می‌چرخد، شاید هرگز گشوده نشوند. بنابراین نقطه‌های سیاه و پرابهام در ماجرای کودتا همچنان وجود دارند. ما هنوز برنامه‌ریزان ایرانی کودتا را به صورت دقیق و مستند نمی‌شناسیم. از همه ابعاد کودتا خبر نداریم. از هویت همه مأموران و پادوهای ایرانی و خارجی آگاه نیستیم.

 • ۱۳۹۶-۱۰-۱۸ ۰۸:۵۵

  میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل در گفت‌وگو با سهراب یزدانی:نخستین روزنامه‌نگاری که سرش به باد رفت

  در این نکته نباید تردید کرد که صوراسرافیل نشریه‌ای سیاسی بود. هدف آن هم شرکت در مبارزه سیاسی و هدایت آن بود. دفاع کامل از مشروطیت سرلوحه همه هدف‌های روزنامه قرار داشت. بنابراین، در بیشتر مواقع نویسندگان به موضوع‌هایی توجه می‌کردند که در همان لحظه تاریخی به وقوع می‌پیوست. از این زاویه می‌توان گفت که صوراسرافیل، مانند تقریبا همه روزنامه‌های آن دوره، اثر تهییجی و مقطعی داشت.

 • ۱۳۹۶-۰۳-۳۱ ۱۱:۲۰

  کودتا نگرش سیاسی حکمران‌ها را آشکار می‌کند

  کتاب «کودتاهای ایران» اثر سهراب یزدانی، دانشیار دانشگاه خوارزمی به تحلیل کودتاهای رخداده در ایران اختصاص دارد. مولف در تفسیر علل روی دادن کودتا در ایران معتقد است: «کودتا، ناشی از نگرش سیاسی حکومتگران ایرانی پرده برمی‌داشت و نشان می‌داد که آنان نه به نظام پارلمانی پایبندند و نه مردم خود را دارای حقوق قانونی می‌دانند.»