سوبژکتیویته

کل اخبار:6

 • فوتبال ۱۳۹۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۵۸

  نگاهی به مقوله فوتبال و جنسیت؛

  فراخوان فوتبال برای زنان

  فوتبال در ایران گفتمانی می‌سازد، گفتمانی که بدن زنان در آن حائز دلالت‌های فرهنگی خاصی می‌شود و فرهنگ جنسیتی غالب دچار چالش می‌شود، چالشی که عبارت است از کشیده شدن زنان از سویۀ طبیعی خود به قطب فرهنگی مردانه.

 • ۱۳۹۷-۱۱-۰۱ ۱۴:۴۰

  مزدک رجبی؛ نشاندن «اصول فلسفه و روش رئالیسم» در نسبت با سوبژکتیویته

  عضو هیئت علمی گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخیرا درباره موضوع «اصول فلسفه و روش رئالیسم» سخنرانی کرد.

 • ۱۳۹۷-۰۵-۰۷ ۱۶:۰۰

  کتاب «سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه» نقد می شود

  کتاب «سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه، مبانی و نظریه‌ها» نوشته‌ دونالد ای. هال و ترجمه‌ بختیار سجادی و دیاکو ابراهیمی نقد می‌شود.

 • سوبژکتیویته ۱۳۹۵-۱۰-۰۶ ۱۰:۱۹

  تحلیل سیر تحول سوژۀ مدرن با نگاهی انتقادی به تعدادی از منابع و مراجع مربوط(۲)؛

  تفوق فلسفۀ اصالت وجود بر اصالت ماهیت

  تفوق فلسفۀ اصالت وجود بر اصالت ماهیت در سرآغاز فلسفۀ معاصر غرب، ماهیت‎گرایی را در مباحث فلسفی به محاق راند؛ در ادامه، پدیدارشناسی هوسرلی نیز که بعضاً با عنوان ماهیت‎گرایی نوین وصف می‎شد، مورد انتقاد صاحب‎نظرانی قرار گرفت که عمدتاً اندیشه‎هایی چپ‎گرایانه داشتند؛ به‌این‌ترتیب، مهم‎ترین مکتب فلسفۀ معاصر، پدیدارشناسی، در آستانۀ قرن جدید مورد انتقادهای جدی واقع شد.

 • ۱۳۹۵-۰۲-۱۵ ۰۹:۰۰

  عبدالکریمی: امر استعلایی از اندیشه هایمان رخت بربسته است

  عبدالکریمی،استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در روزگاری زندگی می کنیم که به دلیل سیطره تفکر متافیزیکی، حضور امر استعلایی از اندیشه هایمان رخت بربسته است.

 • ۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۱:۰۰

  «سوبژکتیویته: روح حاکم بر تفکر فلسفی مدرن» منتشر شد

  جزوۀ «سوبژکتیویته»، از دکتر سیدمهدی ناظمی در باب سوبژکتیویته و تفکر فلسفی مدرن به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید منتشر شد.