سووشون

کل اخبار:7

 • ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۶:۳۰

  آیا ترجمه امام موسی صدر از «سووشون» سیمین دانشور پیدا می‌شود؟

  هم مترجم و هم ترجمه احتمالی امام صدر از «سووشون» به شکلی عجیب خارج از دسترس‌اند. اما سیمین دانشور گفته که این ترجمه انجام شده و حتی نسخه‌ای از آن توسط خود امام صدر به او تحویل داده شده است.

 • ۱۳۹۷-۱۰-۰۹ ۱۱:۲۰

  سیمین دانشور هم گاهی درگیر نگاه مردسالارانه بود

  فاطمه سرمشقی می‌گوید: سیمین دانشور در رمان سووشون بعضی جاها حرف‌هایی زده که نگاهی مردسالارانه دارد و این هم مساله عجیبی نیست چون جامعه ما جامعه‌ای مردسالار است و به نوعی همه ما درگیر این نگاه هستیم، حتا زن روشنفکری مانند سیمین دانشور.

 • سووشون ۱۳۹۷-۰۹-۲۶ ۱۳:۰۳

  سووشون آیینه روزگار

  فاطمه سرمشقی

  نگارنده سووشون را از ین زاویه نگریست که این رمان به عنوان نخستین رمان نگاشتة یک زن ایرانی و در عین حال دارای قهرمان داستانی زن چه مایه از روایت‌های دیگر متمایز است؟روایت و راوی چگونه موقعیت و وضعیت زن ایرانی را گزارش می‌دهند و چگونه حال و روز او را داوری و نقد می کنند؟ و آیا خود این نقد-نقد دانشور و راوی رمان و زری- را می‌توان نقادی کرد؟

 • ۱۳۹۷-۰۶-۰۴ ۱۶:۲۰

  به مناسبت سوم شهریور، سالروز اشغال ایران از سوی متفقین در جریان جنگ جهانی دوم: آذوقه شهر را از گندم تا پیاز، قشون اجنبی خریده‌ بود

  داستان سووشون سیمین دانشور شاید بهترین و رساترین توصیفی باشد که بتوان از تاریخ اجتماعی مصادف با اشغال ایران از سوی متفقین پس از پایان جنگ جهانی دوم بازجست؛ بازتابی غمگنانه از بافت اجتماعی جامعه‌ای که در بحران فرساینده همزیستی با اشغال‌گران، طیفی از واکنش‌ها را تجربه می‌کرد، از واکنش‌های قهرآمیز و سلبی تا واکنش‌های سرشار از کرنش و پذیرش که هر کدام واجد ضربه‌هایی بر پیکره هویت اجتماعی جامعه وقت بود.

 • ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۴:۰۰

  «سووشون» سیمین دانشور به ایتالیایی ترجمه شد

  نشر Brioschi به تازگی رمان سووشون نوشته سیمین دانشور را به زبان ایتالیایی ترجمه و منتشر کرده است.

 • ۱۳۹۵-۰۲-۰۸ ۱۳:۲۰

  سووشون: دفاعی متعادل از زن

  راوي رمان «سووشون»، داناي كل است و حوادث داستان را به ترتيب تـوالي زمـاني نقل مي كند. دانشور با استفاده از قدرت كم نظير خـود در روايـت داسـتان و گنجانـدن توأمـان فرهنگ و انديشه و زبان ايراني و فنون و ابزارهاي داستان نويسي غربي در آن، همراه بـا مبـاني فكري، فلسفي، مذهبي ، عرفاني و جلوه هاي اساطيري و تاريخي ايران كهـن و ايـران اسـلامي، توانسته است بافته اي هزار رنگ و قشنگ، در عين استحكام بسازد.

 • ۱۳۹۳-۰۲-۱۱ ۱۲:۳۸

  تفاوت سوشون و تنگسیر از نظر پاینده

  حسین پاینده در نشست بررسی بازنمایی رویدادهای تاریخی در «سَووشون» و « تنگسیر» گفت: سیمین دانشور در «سووشون» سعی کرده به واقعیت نزدیک باشد اما صادق چوبک، در «تنگسیر» به سمت اسطوره رفته است.