شماره بیست و ششم

کل اخبار:1

  • 26 ۱۳۹۸-۰۶-۰۳ ۱۱:۵۶

    شمارۀ بیست‌وششم نشریۀ فرهنگ امروز منتشر شد؛

    مجلس هم‌نشینی بیضایی و سروش

    شماره بیست و ششم نشریه فرهنگ امروز با اختصاص دو پرونده به دو چهره پر حرف و حدیث منتشر شد. پرونده ادبیات با عنوان راوی سرزمین بیداران مروری دارد بر نقش آفرینی بهرام بیضایی در ثبت خاطرات جمعی ایرانیان. الهیات لیبرال عنوان پرونده اندیشه این شماره فرهنگ امروز است که به نقد اراء عبدالکریم سروش پرداخته است و این مساله را بررسی می‌کند که چگونه پروژه الهیاتی عبدالکریم سروش در خدمت سیاست قرار می‌گیرد.