شماره نوزدهم

کل اخبار:1

  • شماره نوزده ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ ۱۲:۱۲

    شماره نوزدهم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد؛

    شماره نوزدهم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد

    شماره نوزدهم فرهنگ امروز به مناسبت صدمین سالگرد این انقلاب پرونده اندیشه خود را به بررسی تاثیر این انقلاب بر روشنفکری ایران اختصاص داده است. طرح روی جلد و همچنین عنوان «پدرخوانده» گویای این مطلب است که فرهنگ امروز در این شماره میراث انقلاب اکتبر و چپ انقلابی را برای جامعه روشنفکری ایران و تاثیرات آن در حوزه اندیشه، ادبیات، تاریخ نگاری، فلسفه علم و ... با قوام یافتن اندیشه چپ در ایران رخ داده را مورد بررسی قرار داده است.